Zahradní a krajinná tvorba

 • Návrh, realizace zahrad, veřejné zeleně a firemních prostorů
 • Odborné poradenství v oblasti zahradní a krajinné tvorby
 • Dlouhodobá údržba soukromé i veřejné zeleně
 • Rekonstrukce již založených zahrad
 • Odplevelení pozemků, hnojení pozemků
 • Dodání a osazování mobilních nádob a truhlíků
 • Zakládání skalek, živých plotů a okrasných záhonů
 • Návrh a realizace závlahového systému
 • Zakládání vodních prvků
 • Hrubá i jemná modelace terénu
 • Kompletní dodávka rostlinného, zahradnického materiálu, včetně designových prvků
 • Návrh a výsadba letničkových či trvalkových záhonů, výsadba okrasných keřů a stromů
 • Zakládání trávníku, lučního porostu

Co předchází návrhu

Konzultace se zákazníkem

S každým klientem jednáme individuálně a vyslechneme jeho požadavky, přání a potřeby, které zohledňujeme při navrhování. Komunikace s klientem je pro nás zásadní, a proto s ním řešíme všechny možnosti návrhu a snažíme se ho vtáhnout do dané problematiky a vše pečlivě vysvětlit.

V čem pracujeme

Návrh řešeného prostoru je v 2D barevné formě. Projekty navrhujeme v kreslené i počítačové podobě. Moderní programy nám umožňují lepší prezentaci klientovi a jeho výbornou orientaci v navrženém prostoru. Tyto programy využíváme především pro 3D vizualizace.

Průzkum podmínek

Nejen dokonalé konzultace s klientem, ale hlavně pečlivé studium světelných, vlhkostních podmínek, ale také podmínek pedologických a fytocenologických, vede k propracovanosti návrhu a jeho udržitelnosti. Aby se náš zákazník cítil v zahradě dobře, je nutné pracovat s psychologickými, mikroklimatickými a hygienickými funkcemi.

Volba rostlin

Dokonale fungující zahrada vychází z průzkumu místních podmínek, požadavcích klienta. To vše předchází výběru rostlinného sortimentu. Správně proporčně založená zahrada s dokonalou kompozicí, využitím stávajících prvků a propojením s krajinou či se sousedními zahradami vede k oboustranné spokojenosti, ale hlavně ke správnému fungování a využití prostoru do budoucna.

Realizace zakázky

Po konzultacích a předání návrhu řešeného prosotu, postupujeme dle požadavků klienta. V některých případech končíme pouze návrhem, ale ve většině případů následně realizujeme. Na základě celkové kalkulace a projednání všech možností, si stavíme termín počátku realizace. Snažíme se klientovi vyjít vstříc i z finanční stránky, je možná realizace zakázky po částech. V tomto případě děláme finanční kalkulace před každou započnutou etapou, pouze pro danou část, jež realizujeme.

Údržba zrealizované zakázky

V případě, že se klient rozhodne pro následnou údržbu z naší strany, dáváme záruku na rostlinný materiál 2 vegetační období. V jiném případě pouze jedno. Následná údržba zajistí trvalou udržitelnost zrealizovaného prostoru a předchází možným problémům, kterým by klient sám nemusel předejít. O každou zrealizovanou zahradu si pečujeme a dopřáváme ji to, co v daných ročních období potřebuje nejvíce. Některým klientům poskytuje údržby třeba pouze před zimou (pečlivé zazimování zahrady) a na jaře (odzimování zahrady a její připravení na sezónu).

NÁVRH OBSAHUJE

– Současný stav (aktuální stav řešeného území)
– Analýzy prostoru (analýza dopravní a kompoziční, analýza sítí technické infrastruktury)
– Studie daného prostoru
– Půdorysný návrh prostoru v měřítku
– Seznam použitých rostlin

– Fotodokumentace použitých rostlin
– 3D vizualizace
– Osazovací plán
– Koncepce pěstebních opatření použitých rostlin
– Technická zpráva
– Kompletní kalkulace zakázky

ODBORNÝ NÁVRH ZAJIŠŤUJE

– Práci s rostlinným sortimentem, jeho vhodné umístění a zajištění podmínek pro následný růst
– Architektonickou kompozici zahrady odpovídající charakteru a myšlence řešeného prostoru

– Vhodné a účelné umístění technických, vodních a designových prvků v zahradě
– Udržitelnost a funkce zahrady do budoucna
– Správnou volbu rostlin pro dané stanovistě Vaší zahrady